Forum üzerinde özgün konu anlatımı yapan tüm forum severler bilisimist.net üzerinden EKO-1 paketi kazanıyor - Sınır Yok Limit Yok (December 27, 2016)

Moderatör Aranıyor Moderatörlük için bizim ile destek bildirimleri üzerinden iletişime geçin . (December 28, 2016)


Tags
Author: admin - Replies: 0 - Views: 2349
WHM Sunucuda ufak güvenlik önlemleri
php.ini içerisinde kapatılması gereken fonksiyonlar ; 

disable_functions = ini_set,ini_get_all,shell_exec,mail,hopenbasedir,system,dl,passthru,cat,exec,popen,proc_close,proc_ge t_status,proc_nice,proc_open,escapeshellcmd,escapeshellarg,show_source,posix_mkf ifo,mysql_list_dbs,get_current_user,getmyuid,pconnect,link,symlink,pcntl_exec,in i_alter,leak,apache_child_terminate,posix_kill,posix_setpgid,posix_setsid,posix_ setuid,posix_getpwuid,proc_terminate,syslog,fpassthru,stream_select,so