Forum üzerinde özgün konu anlatımı yapan tüm forum severler bilisimist.net üzerinden EKO-1 paketi kazanıyor - Sınır Yok Limit Yok (December 27, 2016)

Moderatör Aranıyor Moderatörlük için bizim ile destek bildirimleri üzerinden iletişime geçin . (December 28, 2016)


Tags
Author: admin - Replies: 0 - Views: 1282
POPUP kullanımı
Basit bir uyarı pencerisi için sadece controller fonksiyonunda aldığı değişkenler alanına $ionicPopup yazmalısınız ve ardından aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz, bunun dışında herhangi bir değişken tanımlaması veya nesne tanımlamasına ihtiyacınız yoktur. 


[code]

.controller('gelirgiderekleCtrl', function($scope, $ionicPopup) { 

     var alertPopup = $ionicPopup.alert({
                title: 'Başlık',
                template: 'içerik text alanı '
              });